Zimná škola kariérového poradenstva, obľúbené vzdelávacie podujatie pre kariérových poradcov a poradkyne, sa uskutoční prezenčne 9. decembra v priestoroch Inklucentra v Bratislave (Hattalova 12).
Podujatie oganizuje Centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v rámci iniciatívy Týždeň kariéry 2023.
Témou tohto ročníka bude well-being ako jedna z priorít v kariérovom poradenstve. Podujatie je určené tak skúseným, ako aj začínajúcim kariérovým poradcom a poradkyniam naprieč organizáciami a sektormi.
📌 PROGRAM
08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 09:30 Otvorenie a aktuality Centra Euroguidance a ZKPRK
09:30 – 10:30 1. blok (predstavenie metodiky o well-beingu, teória s kvízom, oškálovanie aktuálneho stavu)
10:30 – 11:00 coffee break
11:00 – 12:30 2. blok (praktická ochutnávka aktivít)
12:30 – 13:30 obed
13:30 – 15:00 3. blok (praktická ochutnávka aktivít, záverečná reflexia)
Workshopom Vás prevedú skúsené lektorky a kariérové poradkyne, Lenka Martinkovičová, Katarína Adam Štukovská a Katarína Zjavková.
Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity, ale najneskôr do 30. novembra 2023. Registračný formulár 👉 https://forms.gle/2eTCTW8yuySDbiw36