V roku 2018 bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry opäť odborným garantom série veľtrhov “Kam na vysokú“. V šiestich mestách sa vystriedalo 12 poradcov, ktorí poskytli kariérové poradenstvo stovkám študentov. Napriek organizačnej náročnosti má táto aktivita veľký význam pre propagáciu kariérového poradenstva a prináša svoje plody: z roka na rok záujem študentov a rodičov o kariérové poradenstvo stúpa na týchto výstavách stúpa. Novinkou tohto ročníka boli aj workshopy s výchovnými poradcami, ktoré umožnili výmenu dobrej praxe a skúseností.

Ako to vyzeralo v Banskej Bystrici? Michaela Valicová Palgutová z Kariérneho kompasu popisuje svoj zážitok a spätnú väzbu študentov: Piati kariéroví poradcovia pomáhali pri voľbe povolania stredoškolákom. Na workshope a konzultáciách hľadalo svoj potenciál a to “správne” povolanie 31 študentov. Aké boli odozvy zo strany študentov na kariérové poradenstvo?

  • Veľmi sa mi páčil spôsob zisťovania v čom som dobrá. Naše detstvo a život nás formuje a vďaka tomu som ľahšie spoznala čo ma baví a čomu by som sa chcela venovať.
  • Poradkyňa mi otvorila oči ohľadom mojich schopností. Zistil som na čom by som mal pracovať a v akých okruhoch hľadať školu, resp. budúce zamestnanie.
    Zamyslela som sa nad celým životom, čo som mala rada od detstva a našla som “nitku”, čo by ma mohlo baviť počas celého života. Na workshope bola príjemná atmosféra a cítila som sa dobre v skupine.
  • Vďaka workshopu som spoznala viac sama seba a získala dobré rady ako ďalej. Páčil sa mi prístup, veľká snaha poradiť a dobrá informovanosť poradkyne.
  • Na poradenstvo som si prišla overiť, či je pre mňa vhodný smer, ktorý som si vybrala. Zistila som však, že môj talent, schopnosti, záujmy a hodnoty ma smerujú do úplne iného povolania, čo som predtým vôbec tak nevnímala. Otvorili sa mi oči.

Talentovaní študenti ich inšpiratívne príbehy a sny o budúcej práci nám poradcom opäť urobili radosť. Stredoškoláci sú z roka na rok viac uvedomelejší i zodpovednejšie pristupujú k voľbe povolania. Chcú vedieť kam nasmerovať svoj talent a ktorá práca či ďalšie štúdijné zameranie by ich skutočne bavili.

O skúsenosti z Košíc píše Janette Neklapilová z NEKY s.r.o:

“Nával študentov od prvej chvíle. My sme sa nezastavili a mnohí študenti boli ochotní čakať aj viac ako 30 minút,len aby sa k nám dostali. Ponúkli sme im ochutnávku kariérového poradenstva. Prvý krok majú za sebou a vedia, že ku spokojnej budúcnosti je ešte zopár ďalších krokov. Prekvapením bolo, že študenti vedia, že je lepšie investovať niekoľko hodín času do výberu správnej školy/ povolania, ako neskôr ľutovať dôsledky prchkých a rýchlych rozhodnutí. Medzi najväčšími prekážkami pri ich rozhodovaní dominovali hlavne tieto: odlišné predstavy rodičov a vysoká nezamestnanosť na východe… Možno práve preto sú takí uvedomelí, dynamickí a pripravení vziať život do vlastných rúk. Chcú pre svoju budúcnosť urobiť čo najlepšie rozhodnutie. Tešíme sa a držíme im palce pri ich finálnom výbere. V spätnej väzbe by VŠETCI zúčastnení odporučili takúto aktivitu aj iným spolužiakom. (čo nás teší :)) Nuž, asi to malo zmysel…aj pre študentov, aj pre nás. Verím, že prínos dnešného dňa sa im podarí čo najlepšie zužitkovať. Držíme im palce.