/O kariérovom poradenstve

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania: chceme pomôcť pri rozvoji kariérovej výchovy a poradenstva

By |2018-06-26T14:08:22+02:0022. máj, 2018|O kariérovom poradenstve|

Iniciatíva Chceme vedieť viac zverejnila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Ide o dokumentu so 150 legislatívnymi a ďalšími opatreniami, rámcovo vychádzajúcimi z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko a iných dokumentov, ktoré chce ministerstvo zaviesť do Slovenského školstva v horizonte 10 rokov. Hoci mnohé opatrenia sú formulované pomerne všeobecne (odvolávajú sa na [...]

Duševné zdravie na pracovisku: ako môže pomôcť kariérový poradca?

By |2017-10-17T11:25:57+02:0017. október, 2017|O kariérovom poradenstve|

Svetový deň duševného zdravia sa koná každoročne 10. októbra - v roku 2017 bolo jeho témou zdravie v práci. Svetová zdravotnícka organizácia sa na svojej stránke téme duševného zdravia na pracovisku venuje pomerne podrobne. Ako kľúčové fakty uvádza, že práca je dobrá pre duševné zdravie ale negatívne pracovné prostredie môže viesť k fyzickým aj psychickým [...]

Niečo z histórie, ale i pre horúcu súčasnosť – metodický pokyn k voľbe povolania z roku 1982

By |2017-11-06T21:26:33+02:0010. október, 2017|O kariérovom poradenstve|

O dokumente Učiace sa Slovensko sa dnes stále intenzívne diskutuje, svojou troškou sme k tomu prispeli aj v našom Združení, aj sme o tom na našich stránkach ešte niekedy na jar písali. V súvislosti s týmito diskusiami, najmä pokiaľ ide o oblasť kariérového poradenstva (ktorá je v dokumente zakomponovaná do tretej kapitoly venovanej odbornému vzdelávaniu [...]

Desatoro k voľbe povolania – list rodičom

By |2017-10-31T15:58:04+02:0027. september, 2017|O kariérovom poradenstve|

Ten článok som napísal v januári 1988, myslím, že to bolo pre časopis Kamarát, ktorý bol určený hlavne populácii tínedžerov oboch pohlaví (no dobre, priznávam, vtedy žiadni tínedžeri neboli, boli to pionieri a časopis bol pre pionierov a pionierky...). Pracoval som v tých rokoch (1987-1995) na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie na oddelení výchovného [...]

Zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry, kariérové kompetencie… aké sú možnosti ich využitia u nás?

By |2017-08-21T12:50:11+02:0021. august, 2017|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Téma "kariérových kompetencií" (inak nazývaných aj "zručnosti pre riadenie vlastnej profesijnej a vzdelávacej dráhy") je vysoko aktuálna aj na Slovensku. S dovolením autorov prinášame v skrátenej podobe článok "Kariérní kompetence a možnosti jejich využití v kariérovém poradenství v České republice", uverejnených v časopise Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání (3/2016). Celý článok je k dispozícii na [...]

Kariérové poradenstvo a sociálna spravodlivosť

By |2017-11-12T16:17:17+02:005. august, 2017|O kariérovom poradenstve|

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame úryvok článku "Kariérové poradenství pro sociální spravedlnost" (Tristram Hooley, Ronald G. Sultana), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Ročník 6, číslo 11, 2017): V posledních letech došlo k exponenciálnímu nárůstu sociálních nespravedlností a rozdílů. Současné ekonomické síly tuto situaci ještě zhoršují a u mnoha [...]

Predseda ZKPRK: Najväčšou výzvou je zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre všetkých

By |2017-11-06T21:28:15+02:0027. júl, 2017|O kariérovom poradenstve|

Časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi vo svojom najnovšom čísle (Ročník 6, číslo 11, 2017) priniesol rozhovor s Tomášom Šprlákom, ktorý momentálne predsedá Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Rozhovor prinášame v plnom znení a dozviete sa v ňom o súčasných a plánovaných aktivitách Združenia, napríklad aj o pripravovanej "klientskej" zóne na stránke [...]

Nebezpečné interpretácie v kariérovom poradenstve

By |2017-11-06T21:28:51+02:0018. júl, 2017|O kariérovom poradenstve|

Nie som zástancom toho, aby bolo kariérové poradenstvo výsadou nejakej konkrétnej profesie (napríklad psychológov). U nás aj v celej Európe zápas o to, kto môže kariérové poradenstvo poskytovať, vyhral jednoznačne multidisciplinárny prístup. Dnes kariérové poradenstvo poskytujú ľudia s rôznorodou vzdelávacou a profesijnou históriou, a aj to tvorí bohatstvo nášho odboru, na ktoré sme patrične hrdí a bránime si ho. Uzatváranie prístupu [...]

Načo chodiť do školy? Alternatívne možnosti získania vedomostí a zručností

By |2017-08-05T20:18:59+02:0012. máj, 2017|O kariérovom poradenstve|

Žiadny kariérový poradca sa nevyhne vo svojej praxi situácii, kedy musí svojmu klientovi poradiť, odporučiť konkrétne možnosti, prostredníctvom ktorých by si vedel rozšíriť svoje osobné portfólio, príp. si zvýšiť svoju kvalifikáciu. V rámci regionálnych klubov sme sa v ZKPRK venovali zvyšovaniu povedomia o IKT nástrojoch, ktoré je možné využívať v rámci celoživotného poradenstva. Celoživotné poradenstvo spolu existuje ruka [...]

Poradenstvo na úradoch práce: prvé kroky k rámcu zručností pre riadenie kariéry a faktorov zamestnateľnosti?

By |2017-09-28T14:18:49+02:0031. marec, 2017|O kariérovom poradenstve|

V sérii článkov „Ako ďalej odborné poradenské služby“ (časť 1, časť 2, časť 3) sme poukázali na to, poradenstvo patrí z hľadiska nákladovej k najvýhodnejším nástrojom aktívnej politiky na trhu práce a aj na dôvody, prečo zostáva potenciál odborných poradenských služieb na úradoch PSVR nedostatočne využitý. Ako sme začali meniť systém poskytovania odborných poradenských služieb s väčším dôraz [...]