/O kariérovom poradenstve

Uznávanie výsledkov vzdelávania na Slovensku: nevyužité príležitosti a prešľapovanie na mieste

By |2018-07-08T11:28:25+02:008. február, 2017|O kariérovom poradenstve|

Téma uznávania výsledkov neformálneho učenia sa môže zdať ľuďom z oblasti kariérového poradenstva cudzia. Skúste si ale položiť otázku, koľkokrát ste sa vo vlastnej praxi stretli s klientom, pri ktorom hlavnou prekážkou pre ďalší rozvoj kariéry nebol nedostatok skúseností a zručností, ale chýbajúci „papier“ – diplom, certifikát alebo iná forma oprávnenia? Možno sa s týmto problémom stretávate pravidelne, možno [...]

Kariérové poradenstvo a duálne vzdelávanie: dôležitá je práca s rodinou a kariérová výchova

By |2017-07-25T13:10:17+02:0027. január, 2017|O kariérovom poradenstve|

Koncom októbra minulého roka sa ku mne dostala požiadavka na vypracovanie odpovedí pre Hospodárske noviny, ktoré boli zamerané na kariérové poradenstvo vo vzťahu k tzv. duálnemu vzdelávaniu na stredných odborných školách u nás. Dostalo sa to ku mne trochu okľukou, cez docenta Juraja Vantucha, ktorého s otázkami denník oslovil ako prvého, ten to však najprv posunul kolegom [...]

Čo s poradenstvom na úradoch práce? 3. O cestách k riešeniu

By |2017-07-25T13:10:17+02:0023. december, 2016|O kariérovom poradenstve|

Cieľom týchto článkov je reflektovať aktuálny stav a premýšľať nad možnými riešeniami súčasnej nemilej situácie odborných poradenských služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny z pohľadu informovaného laika, alebo pomerne čerstvého “insidera” služieb zamestnanosti. Čo sa deje s poradenstvom na úradoch práce? Prečo to nefunguje? Čo robiť, aby sa to zmenilo? Uvedené náznaky odpovedí [...]

Druhá publikácia siete NICE: Európsky štandard povolania pre vzdelávanie v oblasti kariérového poradenstva

By |2017-08-05T20:22:28+02:0018. november, 2016|Novinky, O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Európski občania sú vo svojom kariérovom rozvoji konfrontovaní s čoraz komplexnejšími výzvami. Počas vlastnej životnej dráhy musia vykonať dôležité rozhodnutia o vlastnom vzdelávaní a zamestnaní, ktoré výrazne ovplyvňujú ich budúcnosť. Potrebujeme kompetentných poradcov, ktorí budú občanov v tomto procese sprevádzať a podporovať. Ale kto sú títo odborníci? Aké musia mať zručnosti? Ako ich kvalitne vzdelávať? [...]

Čo s poradenstvom na úradoch práce? 2. O (ne)prínose 1,5 stretnutia s klientom

By |2017-07-25T13:10:17+02:009. november, 2016|O kariérovom poradenstve|

Cieľom týchto článkov je reflektovať aktuálny stav a premýšľať nad možnými riešeniami súčasnej nemilej situácie odborných poradenských služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny z pohľadu informovaného laika, alebo pomerne čerstvého “insidera” služieb zamestnanosti. Nie ani tak kvôli uspokojenia mojej vlastnej hyperkritickej nátury, ale z lásky k poradenstvu a z vernosti presvedčeniu, že kariérové poradenstvo musí byť [...]

Tridsať rokov bilancie kompetencií vo Francúzsku, alebo ako môže vyzerať systém kariérového poradenstva

By |2017-07-25T13:10:18+02:007. október, 2016|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Predposledný septembrový deň tohto roku sme sa v Paríži spolu s ďalšími slovenskými členmi Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií zúčastnili osláv tridsiateho výročia legálneho zakotvenia bilancie kompetencií ako individuálneho práva každého občana bez rozdielu. Konferencia bola rozdelená do troch okrúhlych stolov: na prvom vystúpili politici (dvaja poslanci Národného zhromaždenia) a hovorili o význame kariérového poradenstva pre spoločnosť. [...]

Čo je a čo nie je kariérové poradenstvo?

By |2017-07-25T13:10:18+02:0017. september, 2016|O kariérovom poradenstve|

Na konferencii „Cesty k profesionalizácii kariérového poradenstva“, ktorá sa za bohatej aktívnej i pasívnej účasti odborníkov zo Slovenska konala koncom mája t. r. na pôde Masarykovej univerzity v Brne (jedným z partnerov konferencie bolo aj naše Združenie), ma okrem množstva iných vecí zaujala poznámka jednej z aktívnych účastníčok, ktorú viem len parafrázovať – vo svojom príspevku, v ktorom spolu s kolegňou [...]

Čo s poradenstvom na úradoch práce? 1. O dopadoch poradenstva

By |2017-07-25T13:10:18+02:0014. september, 2016|O kariérovom poradenstve|

Cieľom týchto článkov je reflektovať aktuálny stav a premýšľať nad možnými riešeniami súčasnej nemilej situácie odborných poradenských služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny z pohľadu informovaného laika, alebo pomerne čerstvého "insidera" služieb zamestnanosti. Nie ani tak kvôli uspokojenia mojej vlastnej hyperkritickej nátury, ale z lásky k poradenstvu a z vernosti presvedčeniu, že kariérové poradenstvo musí byť [...]

Ako tvoriť systém celoživotného kariérového poradenstva podľa ELGPN

By |2017-07-25T13:10:18+02:003. máj, 2016|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Európsku sieť tvorcov politík celoživotného poradenstva (ELGPN) netreba odborníkom z oblasti prestavovať: experti z viac než tridsiatich európskych krajín v nej od roku 2007 vypracovali niekoľko veľmi podnetných dokumentov a príručiek pre hodnotenie systému celoživotného poradenstva, implementáciu záruk pre mladých, rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry a mnohé ďalšie. Posledným plodom práce tejto siete je už šiesta séria nástrojov, tento krát zameraných [...]

Kariérová adaptabilita: nielen zdroj pri kariérových zmenách a tranzíciách

By |2017-08-05T20:20:23+02:0027. apríl, 2016|O kariérovom poradenstve|

21. marca 2016 sa uskutočnil bratislavský klub ZKPRK venovaný téme kariérovej adaptability, na ktorom bola bohatá účasť členov i nečlenov ZKPRK. Diskutovali sme o kariérovej adaptabilite z hľadiska teórie, o jej zložkách, zaujímavých zisteniach zahraničných výskumov, ako aj o výsledkoch doktorandského výskumu na veľkej vzorke vysokoškolákov, či možnostiach rozvoja kariérovej adaptability… Tému prezentovala Lenka Martinkovičová, ktorá v r. 2015 [...]