/O kariérovom poradenstve

Vyvíjame sebaskúsenostný výcvikový kurz pre poradcov

By |2019-05-31T22:08:03+01:0029. máj, 2019|Akcie a aktivity, O kariérovom poradenstve|

Nástroje a metodiky, ktoré poradca používa sú síce dôležité, omnoho dôležitejší je však samotný poradca a jeho “vnútorný stav” (inner state), ktorý by podľa spoluautorov pripravovaného kurzu mal byť založený na “dialogickej mysli” (dialogical mind). Toto je jedna z hlavných myšlienok projektu EDECO (European development of Counsellors), na ktorom participujú aj niektorí členovia nášho združenia. [...]

Strengths based coaching and counselling – Poradenský a koučovací prístup zameraný na silné stránky

By |2019-09-25T17:08:33+01:0019. november, 2018|O kariérovom poradenstve|

Vzdelávacia mobilita s názvom Strenght based coaching and counselling, ktorej som sa vďaka podpore grantu Erasmus+ a ZKPRK zúčastnila, sa uskutočnila 22 - 26.10.2018 v rakúskom Linzi pod vedením lektora Yvora Broer zo spoločnosti In Dialogue. Jeho prístup vychádza z pozitívnej psychológie a využíva tiež niektoré časti systemického prístupu. Hlavnú myšlienku možno charakterizovať nasledovne: “Ak niečo funguje, [...]

Spomienka na Anku Eliášovú

By |2018-11-14T11:24:43+01:0014. november, 2018|O kariérovom poradenstve|

Dňa 14.8.2018 nás po ťažkom boji s chorobou opustila Anna Eliášová. Jej odchod je veľkou stratou pre jej rodinu, klientov a aj komunitu kariérového poradenstva. Anka Eliášová pracovala dlhé roky ako odborná poradkyňa na oddelení poradenstva a vzdelávania na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, kde vo svojej práci s klientmi využívala okrem kariérového [...]

Michal Horváth: Kariérová výchova si vyžaduje autenticitu a dôveru učiteľa v žiakov

By |2018-10-11T14:18:30+01:0011. október, 2018|O kariérovom poradenstve|

Michal Horváth patril k skupine ľudí z výcviku Thomasa Dienera "Navigácia v povolaní", ktorá sa v roku 2014 významnou mierou pričinila o vznik Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Výcvik v kariérovom poradenstve ho viedol k tomu, aby opustil svoju pôvodnú oblasť pôsobnosti (marketing) a naplno sa venoval svojej vášni: práci s mladými. Rozprávali [...]

Tibor Bors Borbély-Pecze: poradenský systém sa nedá “požičať” zo zahraničia

By |2018-10-13T10:59:45+01:0018. september, 2018|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Tibor Bors Borbély-Pecze je významnou postavou svetového kariérového poradenstva: je členom výboru IAEVG a ICCDDP, ako aj medzinárodným členom NICEC. Participuje na analýzach skupiny expertov CareersNet pri CEDEFOPe, výraznou mierou sa podieľal na tvorbe materiálov ELGPN. Pravidelne sa podieľa na tvorbe štúdií a analytických materiálov pre Európsku komisiu a iné nadnárodné inštitúcie. Jeho hlavným pracovným úväzkom [...]

Výsledky prieskumu: Aký je stav celoživotného kariérového poradenstva na Slovensku?

By |2018-09-10T18:14:15+01:008. september, 2018|Kvalita, O kariérovom poradenstve|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) zverilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) tvorbu kapitoly „Celoživotné kariérové poradenstvo“ v Stratégii celoživotného vzdelávania 2019 – 2024. ZKPRK oslovilo expertov, poskytovateľov kariérového poradenstva, zamestnávateľské zväzy, odbory, predstaviteľov samospráv a ďalšie relevantné zapojené strany s možnosťou vyjadriť sa k súčasnému stavu a rozvojovým prioritám kariérového poradenstva na Slovensku. Zber podnetov prebiehal formou [...]

Frank Parsons, zakladateľ kariérového poradenstva

By |2018-09-11T07:37:34+01:0010. august, 2018|O kariérovom poradenstve|

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame upravený úryvok článku “Frank Parsons” (Nikola Boldišová – Zuzana Hudecová), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Ročník 6, číslo 12, 2017): Kariérové poradenstvo sa objavilo ako samostatná oblasť popri pokrokoch dosiahnutých v spoločenských vedách, a to na začiatku 20.storočia. O rozvoj v oblasti kariérového poradenstva sa významne pričinil [...]

Lucia Mýtna Kureková pre OECD: Zamestnávatelia by sa mali viac angažovať v kariérovom poradenstve pre žiakov

By |2018-09-11T07:23:29+01:006. august, 2018|O kariérovom poradenstve|

Lucia Mýtna Kureková (PhD) pracuje ako senior výskumníčka v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Research Fellow na Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce (CELSI). Doktorát získala na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti v oblasti politickej ekonómie. Výskumne sa venuje témam trhu práce a zručností, pracovnej migrácie, politík trhu práce a sociálnej politiky. Svoj výskum publikuje v medzinárodných žurnáloch. [...]

Marcela Kulifajová: Kariérové poradenstvo pre žiakov môžu zlepšovať aj komunálni politici

By |2018-09-11T07:24:07+01:0031. júl, 2018|O kariérovom poradenstve|

Marcela Kulifajová vyštudovala vysokú školu STU - stavebnú fakultu v Bratislave. Od skončenia vysokej školy sa venuje vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých. Je zakladateľkou projektu Mesto povolaní pre deti, zameraného na voľbu povolania pre deti základných škôl, ktorý bol ocenený aj Národnou cenou kariérneho poradenstva. Niekoľko rokov pôsobila v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, kde spolupracovala [...]

Diagnostika v kariérovom poradenstve: nestačí, ale môže pomôcť

By |2019-07-23T19:09:25+01:003. jún, 2018|O kariérovom poradenstve|

Využívanie diagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve je kontroverzná téma. Kým moderné prúdy kariérového poradenstva majú tendenciu diagnostiku úplne vypúšťať, niektoré oblasti kariérového poradenstva stále zotrvávajú v predstave, že  na výber povolania stačí dôkladná psychodiagnostická správa. Je možné nájsť kompromis medzi týmito dvoma extrémnymi pozíciami? Riziká spojené s využitím diagnostických metód v kariérovom poradenstve V prvom [...]