V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove.

Na tomto gymnáziu už niekoľko rokov začína školský rok netradične – celým týždňom venovanému rozvoju kariérnych a sociálnych kompetencií.

„Hlavným cieľom je správne žiakov nasmerovať pri voľbe profilových predmetov, zorientovať ich pri výbere vysokej školy a následne aj pri voľbe ich budúceho povolania.“, popisuje organizátorka projektu, Radoslava Tomovčíková a ďalej rozvíja: „Učiteľ našej školy už nie je len osobou, ktorá poskytuje vedomosti a pomáha rozvíjať zručnosti. Stáva sa žiakovým pomocníkom pri hľadaní svojich silných stránok a predností, učí ho pomenovať, čo chce robiť v budúcnosti, čo mu môžu poskytnúť vysoké školy, porozumieť problematike trhu práce.“

Program pre nižšie ročníky je zameraný na testovanie IQ, na aktivity s účelom sebapoznania, rozvoja spolupráce a priateľstva. Vyššie ročníky okrem aktivít s triednymi učiteľmi absolvujú aj aktivity so zástupcami Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Úradu práce, regionálnymi zamestnávateľmi, zástupcami univerzít a inými.

„Celý systém aktivít kariérneho poradenstva na našej škole, vzhľadom na počet žiakov, si vyžaduje naozaj dôkladnú prípravu a precízne vypracovaný harmonogram. Podľa môjho názoru, je to menší logistický zázrak, aby v každej chvíli počas tohto týždňa 60 pedagógov a asi 900 žiakov vedelo, kde má byť a čo majú robiť. A na  to som právom hrdá.“, vysvetľuje Radoslava Tomovčíková.

So žiakmi sa pracuje systematicky, nie len počas tohto týždňa ale počas celého roka. Dôkazom toho je aj Metodická príručka kariérneho poradenstva vytvorená pod odborným dohľadom PhDr. Jany Tholtovej, ktorá je k dispozícii všetkým učiteľom. Táto príručka pozostáva zo súboru aktivít pre triednické hodiny v priebehu školského roka. Žiaci sú s aktivitami a prístupom vyučujúcich spokojní, čo ilustrujú aj názory niektorých z nich: „Prístup profesorov na vyučovacích hodinách sa mi veľmi páčil. S profesormi sme mali nielen oficiálny vzťah, ale taktiež nám veľa z nich pomohlo v živote a v ťažkých situáciách, ktoré sme ťažko zvládali.“. Iný žiak dodáva: „Projektové vyučovanie, prístup väčšiny učiteľov, výmenné pobyty, výlety, no najviac sa mi páči to, že táto stredná škola je iná ako ostatné a nebojí sa experimentovať so spôsobom výučby“.

Ak sa vám príspevok Gymnázia Antona Bernoláka páči, dajte mu svoj hlas.