V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder.

„Najväčší význam projektu spočíva v tom, že do procesu reintegrácie ľudí so zdravotným postihnutím zapája skúsenostných expertov, teda ľudí, ktorí sa dokázali vyrovnať s vlastným postihnutím a vedia na základe svojich skúseností poradiť ďalším ľuďom so zdravotným postihnutím, ako úspešne zvládať svoje postihnutie a náročné situácie.“, hovorí jedna z organizátoriek.

Hlavným výstupom projektu je vzdelávací program pre týchto skúsenostných expertov v piatich jazykových verziách, ktorý je voľne dostupný na internete. Obsahuje teoretický študijný materiál aj vo forme e-learningu, testy a mnoho interaktívnych praktických cvičení. Je zameraný na rozšírenie vedomostí a rozvíjanie praktických zručností, ktoré sú potrebné pri poradenskej práci s ľuďmi so zdravotným postihnutím.

„Osobne som hrdá na realizáciu celého projektu, na koordináciu projektového tímu, na vytvorenie materiálov, najmä na vypracovanie inovatívneho vzdelávania pre skúsenostných expertov formou kombinovaného vzdelávania, ktoré sú použiteľné aj prenositeľné vo všetkých partnerských krajinách.“, dodáva.

Projektové aktivity boli veľkým prínosom z pohľadu rozvíjania odborných, metodických a sociálnych kompetencií účastníkov aktivít. Život pre nich prináša rôzne nepredvídané ťažkosti, ale dokážu sa s nimi vyrovnať a pokračovať ďalej. Podľa slov jedného z nich:

„Stačí vykročiť, usmiať sa a zapojiť sa do bežného života! Každému by som chcel poradiť, aby ste sa nikdy nehanbili za svoju inakosť. Vždy sa snažte zapájať sa do každodenného života a usilujte sa o finančnú nezávislosť. Myslite vždy pozitívne a pevne zastávajte svoj názor. Pamätajte, že máte viac zaujímavých nápadov ako iní, lebo myslíte inak. A na záver len toľko: nech už vo svojom živote robíte čokoľvek, vždy sa snažte robiť to najlepšie.“, slová ktoré môžu byť inšpiráciou nie len pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Ak sa vám príspevok občianskeho združenia Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder páči, dajte mu svoj hlas.