V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj firma Profesia.

„Naše minuloročné prieskumy nám ukázali, že pri zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím je častou bariérou práve strach či predsudok bez osobnej skúsenosti. Preto vznikol program Výpomoc so srdcom. Chceme, aby sme mali viac možností vyskúšať si spoluprácu s ľuďmi, ktorí majú hendikep. A dokázali od nich prijať aj pomoc, keď ju potrebujeme.“, hovorí jedna z organizátoriek projektu.

V rámci programu je firmám umožnený bezplatný prístup ku životopisom ZŤP uchádzačov cez portál profesia.sk, a firmy sú tiež informované o možnosti využiť pracovné kapacity chránených dielní. Program takisto prepája školy, kde študujú žiaci so zdravotným postihnutím s firmami. V rámci odbornej praxe chodia študenti so zdravotným postihnutím do firiem alebo domácností zamestnancov a trénujú služby, ktoré študujú v rámci svojich odborov (napr. domáce práce, záhradné práce, starostlivosť o zvieratá a i.).

Organizátori si toto prepojenie s firmami pochvaľujú a dopyt po podobnej službe ilustrujú na príklade emailu, ktorý dostali z jednej zo škôl v Bratislave:

„Na našej škole sú žiaci s ľahkým mentálnym alebo telesným postihnutím, pre ktorých je niekedy náročné nájsť si brigádu, buď kvôli cestovaniu po Bratislave alebo pomoci, ktorú pri vykonávaní práce potrebujú. V minulom školskom roku nás oslovila firma, ktorá nosila priamo k nám do školy “prácu pre žiakov”. Mali sme stabilnú skupinu brigádnikov, ktorá si takýmto spôsobom dokázala zarobiť nejaké peniaze a predovšetkým mať brigádu ako väčšina študentov v ich veku. Ak by ste vedeli o takejto možnosti z vašej strany, prípadne o niečom inom, radi uvítame akýkoľvek spôsob, ako našim žiakom pomôcť, zaradiť sa na trh práce.“

Odpoveď organizátorov bola rýchla. „Sme veľmi hrdí na to, že do konca júna mohlo cez náš program 14 študentov z tejto školy brigádnicky začať pracovať a získať prvé skúsenosti na otvorenom trhu práce.“, hodnotia efektivitu prepojenia organizátori.

Program má svoje zastúpenie aj na veľtrhoch práce – Profesia Days. Spoločnosť pre ZŤP uchádzačov počas podujatia zabezpečuje služby, ktoré im uľahčujú hľadanie práce, ako napríklad tlmočníkov posunkového jazyka, odborné poradenstvo ku pracovnej a osobnej asistencii, legislatívne poradenstvo či pomoc so zverejnením životopisov. Novinkou na poslednom veľtrhu bolo tlmočenie vybraných častí programu podujatia do posunkového jazyka.

Ak sa vám príspevok firmy Profesia páči, dajte mu svoj hlas.