Štefan Grajcár zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vystúpil 17.7.2019 v štúdiu TA3 v relácii zameranej na zmeny v systéme kariérového poradenstva v školstve. Celý rozhovor trvá okolo 14 minút, okrem iného v ňom Štefan hovorí aj nasledovné:

  • V kariérovom poradenstve v školstve si zamieňame cieľ s prostriedkom: Deti sme sa prestali pýtať, čím chcú byť, namiesto toho sa ich pýtame, na akú školu chcú ísť.
  • Zvýšenie času pre poskytovanie kariérového poradenstva na základných a stredných školách od septembra je síce krok správnym smerom, ale problematike kariérovej výchovy je potrebné vytvoriť ešte oveľa viac priestoru a začať s ňou oveľa skôr.
  • Kariérová výchova a kariérové vzdelávanie nie sú výsadnou doménou kariérového poradcu, ale mala by to byť téma každého učiteľa. V rámci každého predmetu má učiteľ hľadať prepojenia medzi obsahom vzdelávania a svetom práce a tak pripravovať žiakov na kariérové rozhodovanie.

Celý rozhovor nájdete na videu nižšie, alebo na stránke TA3.