Projekt Zmudri.sk v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vytvorili pre stredoškolákov nový vzdelávací kurz o výbere povolania a vysokej školy. „Dlhodobo sa snažíme mladým ľuďom prinášať užitočný obsah, ktorý im umožní lepšie sa zorientovať v osobnom i občianskom živote. Zamerať sa na výber povolania bolo preto pre nás logickým pokračovaním tejto práce,“ hovorí Julián Gerhart z projektu Zmudri.sk. Vzdelávací program obsahuje úvodné video, 4 videá zamerané na nachádzanie silných stránok a záujmov. Osobitným prínosom je aj mesačný „challenge“, v ktorom účastník plní týždenne rôzne úlohy: anketa na trhu práce, práca s rôznymi webovými portálmi, reflexia vlastných záujmov a silných stránok či návšteva kariérového poradcu. Mesačný “challenge” obsahuje úlohy ako napríklad:

  • Zober papier a zapisuj si odpovede na otázky o tom, čo ťa baví. Zapisuj si každý detail, na ktorý si vieš spomenúť. Toto zopakuj 2-3x počas týždňa. (3x 20 minút)
  • Kontaktuj kariérového poradcu a dohodni si stretnutie v 2. alebo 3. Týždni (15 minút)
  • Urob si testy Emiero test, Spoznaj svoju profesiu, Test kariérnych kotiev a Semafor. Vyhraď si na jeden test jeden deň. Po každom teste si vyhraď čas ešte 15 minút a porozmýšľaj nad jeho výsledkami (4x 30 minút).
  • Pokiaľ máš nejakú predstavu, akú profesiu chceš vykonávať, pozri si o tom videá na Addwork.sk alebo Corobim.sk (30 minút).
  • Ak máš vytipované nejaké profesie a pozrel/a si si o nich videál, choď na Linkedin alebo do Facebook skupín a napíš 3 ľuďom, ktorí danú profesiu vykonávajú.

 

 

Celý kurz pomáha stredoškolákom hľadať odpovede na otázky: Na akú školu chceš ísť? Kde budeš pracovať? Uživí ťa to? „Kurz kombinuje technické a komunikačné zručnosti tímu za platformou Zmudri.sk s odbornosťou slovenskej komunity kariérového poradenstva,“ uvádza Zuzana Kožárová z Univerzitného poradenského centra UPJŠ v Košiciach, ktoré sa podieľalo na obsahovej príprave vzdelávacieho programu.

Na celý kurz je možné sa prihlásiť na tejto adrese. Súčasťou ponúkaných kurzov sú aj metodické materiály pre učiteľov, výchovných a kariérových poradcov, ktoré je možné získať na tejto stránke.

 


 

Zmudri je nezisková online platforma pre mladých. Prináša overené informácie na témy, ktoré sa mladým v bežnom živote zídu, praktické tipy a rady, ako bez problémov plávať v dospeláckom svete. Pripravuje kurzy na témy ako kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a ďalšie.