Jednou z kľúčových kompetencií pracovníkov aktívnych v oblasti kariérového poradenstva je, okrem poskytovania klasického poradenstva, zručnosť poznávať to, ako sa mení a vyvíja trh práce. V zásade je potrebné, aby poradca dokázal aspoň stručne zhodnotiť určité trendy s ohľadom na regionálne, národné a medzinárodné možnosti. Aj keď sa v rámci kariérového poradenstva snažíme pomôcť klientom, aby preberali zodpovednosť za svoje kariérové rozhodnutia, poradca musí preberať aj istú konzultačnú úlohu. V prípade, ak nepozná aktuálne trendy na trhu práce, môže sa ľahko stať, že klienta podporí v kariérových zmenách, ktoré mu nemusia v budúcnosti zabezpečiť finančný príjem. S ohľadom na tieto aspekty sa v rámci odbornej komunity len málo komunikuje o tom, ako sa vyvíja trh práce. K informáciám sa dá dostať, avšak sú roztrúsené na rôznych miestach. Naše aktuálne tipy:

Nedávno zverejnená publikácia slovenského Inštitútu vzdelávacej politiky „Ako lepšie pokryť dopyt trhu práce po pokročilých zručnostiach,“ predstavuje súhrn aktuálnej situácie na Slovensku v porovnaní s medzinárodnými trendmi. Medzi najpálčivejšie témy výskumníci zaradili starnutie obyvateľstva, ohrozenia vyplývajúce z digitálnej transformácie, automatizácie pracovných úloh a celkovú nepripravenosť Slovákov na zmeny, ktoré so sebou prináša tzv. Industrializácia 4.0. Osobitnou témou na Slovensku sú otázky spojené s migráciou (špecificky emigráciou mladých ľudí) a slabo dostupnými možnosťami v rámci celoživotného vzdelávania.

25 faktov o trhu práce na Slovensku prehľadne spracovala pre potreby BSCF spoločnosť Profesia. Prezentácia prináša 5 faktov v piatich oblastiach – trhový vývoj, demografické trendy, pracovná migrácia a vzťah ku vzdelávaniu. Medzi najakútnejšie trendy by sme zaradili nepomer uchádzačov, ktorí sa hlásia na technické a administratívne pozície (slabý záujem o technické pozície), negatívny trend v pôrodnosti (znižujúci sa počet obyvateľov v SR) s čím súvisí aj rapídne starnutie obyvateľstva, neexistujúca migračná politika a prijímanie cudzincov (naša tradičná slovenská pohostinnosť končí za dverami nášho domova), odliv mozgov a vo všeobecnosti emigrácia mladých ľudí a konkurencie neschopný vzdelávací systém.

Rôzne analýzy o trhu práce, napr. aj pre ministerstvo práce, pravidelne pripravuje spoločnosť Trexima. Pre DennikN poskytla zaujímavý rozhovor ich manažérka Lucia Dítětová, v ktorom spomenula viaceré trendy spojené s vývojom na trhu práce. V rozhovore nájdete odpovede napr. na to, prečo aktuálne stúpa cena práce remeselníkov, aké sú rozdiely vo výške platov na Slovensku, akú školu odporučiť dieťaťu, aby dobre zarobilo, ako to je s mobilitou za prácou a mnohé ďalšie otázky. Odporúčame prečítať všetkým, ktorí chcú získať aktuálny prehľad o vývoji trhu práce.

Toto je len pár vybraných zdrojov, na základe ktorých môžete získať lepší obraz o vývoji trhu práce na Slovensku. Veríme, že poznanie vývoja trhu práce je jedna z kľúčových kompetencií kariérového poradcu a preto sa budeme snažiť s Vami podobné informácie zdielať aj v budúcnosti.

Prihláste sa na odber noviniek na FB stránke Združenia a pravidelne Vás budeme informovať s podobnými informáciami.