Blog o kariérovom poradenstve

/Blog o kariérovom poradenstve/

Poradcovia z celého sveta hľadali v Bratislave cesty pre inkluzívnejšiu spoločnosť

V dňoch 11. - 13. septembra 2019 sa v Bratislave stretlo viac ako 500 vedcov, poradcov a tvorcov politík zo 46 krajín zo všetkých kontinentov pri príležitosti 43. ročníka celosvetového kongresu Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (IAEVG). Konferenciu zorganizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) v spolupráci s českými a slovenskými partnermi. Ústrednou témou, na ktorú sa sústredili [...]

Medzinárodná mobilita pomohla žiakom strednej odbornej školy

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Stredná odborná škola služieb z Prešova. Hlavným cieľom Erasmus+ mobilitného projektu bolo rozšírenie odborných kompetencií žiakov umeleckých odborov propagačná grafika a fotografický dizajn prostredníctvom praktickej prípravy v spolupracujúcich talianskych firmách. „Základnou potrebou našej [...]

By |2019-09-20T16:10:27+02:0022. september, 2019|Dobrá prax|

Aktívny úrad práce na pomoc mladým

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Mnohí mladí po ukončení štúdia smerujú na úrady práce. Ocitajú sa tak vo fáze nezamestnanosti a potrebujú usmernenie, čo robiť, aby ich vstup do [...]

By |2019-09-20T16:17:11+02:0021. september, 2019|Dobrá prax|

Pomoc s uplatnením pre cudzincov už aj na Slovensku

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj OZ Mareena. „Z našich skúseností a informácií od cudzincov žijúcich na Slovensku vyplývalo, že cudzinci majú častokrát problém uplatniť sa na slovenskom trhu práce v rovnakej profesijnej oblasti, v ktorej pracovali vo [...]

By |2019-09-20T16:06:31+02:0020. september, 2019|Dobrá prax|

Prepájanie firiem s ľuďmi so zdravotným postihnutím za účelom práce prináša prvé výsledky

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj firma Profesia. „Naše minuloročné prieskumy nám ukázali, že pri zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím je častou bariérou práve strach či predsudok bez osobnej skúsenosti. Preto vznikol program Výpomoc so srdcom. Chceme, aby [...]

By |2019-09-20T16:10:42+02:0020. september, 2019|Dobrá prax|

Od podpory mobility k podpore rozvoja kariéry vedcov a výskumníkov

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia SAIA. „Európska sieť EURAXESS, ktorej je SAIA súčasťou, vznikla, aby pomáhala výskumníkom prekonávať bariéry vo výskumnej mobilite – a teda posunúť ich kariéru na medzinárodnú úroveň. Odtiaľ už bol len krôčik k [...]

By |2019-09-20T16:11:00+02:0019. september, 2019|Dobrá prax|

Intenzívny kariérový servis pre žiakov strednej školy

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove. Na tomto gymnáziu už niekoľko rokov začína školský rok netradične – celým týždňom venovanému rozvoju kariérnych a sociálnych kompetencií. „Hlavným cieľom je správne žiakov nasmerovať pri voľbe profilových [...]

By |2019-09-20T12:56:03+02:0017. september, 2019|Dobrá prax|

Pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím budú pomáhať poskytovať oni sami

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder. „Najväčší význam projektu spočíva v tom, že do procesu reintegrácie ľudí so zdravotným postihnutím zapája skúsenostných expertov, teda ľudí, ktorí sa [...]

By |2019-09-20T16:04:04+02:009. september, 2019|Dobrá prax|

Poradenstvo a informácie pre žiakov, rodičov a výchovných poradcov naraz na jednom mieste

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Mnohí mladí po ukončení štúdia končia na úradoch práce. Častokrát sú nútení prijať prácu mimo svojho ukončeného odboru a čo je horšie, [...]

By |2019-10-04T19:02:15+02:008. september, 2019|Dobrá prax|

Úspešná cesta von z ústavnej starostlivosti pre mladých dospelých vedie aj cez kariérové poradenstvo

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj občianske združenie Úsmev ako dar. Zámerom projektu bolo vytvoriť komplexný program na posilnenie samostatnosti a prípravy na životné situácie mladých dospelých z ústavnej starostlivosti. „Kariérové poradenstvo sa stalo po prvý krát [...]

By |2019-09-20T12:55:30+02:007. september, 2019|Dobrá prax|