Blog o kariérovom poradenstve

/Blog o kariérovom poradenstve/

PROJEKT – Profesijný rozvoj učiteľov prostredníctvom spolupráce v prospech kariérového vzdelávania všetkých žiakov

Pomaly sa blížime ku koncu nášho projektu Profesijný rozvoj učiteľov prostredníctvom spolupráce v prospech kariérového vzdelávania všetkých žiakov v rámci programu Erasmus+, č. 2021-1-SK01-KA210-SCH-000031349. Máme za sebou zaujímavú cestu spolupráce s vybranými školami v Českej republike a na Slovensku, ktorej cieľom bolo rozvíjať kvalitu kariérovej výchovy všetkých žiakov. V prvej fáze spolupráce sme zmapovali, ako [...]

ACADEMIA STUDY VISIT – Čo ponúkajú kariérovým poradcom študijné cesty v rámci programu Erasmus+?

Vedeli ste, že program Erasmus+ ponúka program mobility aj pre zamestnancov vo vzdelávaní dospelých? Jednou z foriem takéhoto programu sú tzv. študijné cesty, počas ktorých účastníci získavajú  prehľad o vzdelávacom a poradenskom systéme v hosťujúcej krajine, oboznamujú sa s príkladmi dobrej praxe v poskytovaní kariérového poradenstva, pričom zlepšujú svoje komunikačné, jazykové, prezentačné a interkultúrne zručnosti a [...]

Kariérové poradenstvo pre utečencov – informačné zdroje

Koncom februára vypukla na Ukrajine vojna, pred ktorou utekajú milióny ľudí do susediacich krajín vrátane Slovenska. Okrem strechy nad hlavou a pocitu bezpečia potrebujú utečenci v novom prostredí takisto podporu pri hľadaní práce a živobytia. Keďže sa v sieti Euroguidance dlhodobo venujeme témam mobility a migrácie, prinášame prehľad informačných zdrojov v slovenčine i angličtine pre [...]

By |2022-03-18T12:42:27+01:0018. marca, 2022|Akcie a aktivity|

Darujte v roku 2022 2% dane Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Chceme, aby mal na Slovensku každý človek pri výbere alebo zmene povolania možnosť obrátiť sa na niekoho, kto mu dokáže odborne poradiť a poskytnúť podporu pri rozhodovaní sa. Kariérové poradenstvo sa týka žiakov pri výbere štúdia, nezamestnaných, ktorí si hľadajú nové pracovné uplatnenie alebo rekvalifikačný kurz, ale aj zamestnancov, ktorí uvažujú o zmene profesie. Táto [...]

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v roku 2021

Čo sa nám podarilo v roku 2021? Zrealizovali sme našu dlhoročnú víziu poskytovať poradcom kvalitné vzdelávanie a spustili sme akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve. So vzdelávaním prvých záujemcov sme začali už v lete a nové kurzy budeme otvárať aj v roku 2022. Podieľali sme sa na organizácií a odovzdávaní Národnej ceny kariérového poradenstva 2021, ktorá ma za sebou [...]

ZKPRK vycestovalo za inšpiráciami do Luxemburska v rámci siete Academia

Luxembursko je malá európska krajina s približne 630 tisíc obyvateľmi, ktorá hraničí s Nemeckom, Francúzskom a Belgickom. Veľkú časť pracovnej sily tvoria práve cudzinci a občania týchto krajín. Denne prechádza hranice za prácou vyše 200 tisíc ľudí. Priemerný zárobok je 3500 eur (v čistom), vysoké sú však aj životné náklady. Silnou stránkou obyvateľov sú cudzie jazyky, väčšina hovorí okrem [...]

By |2021-11-08T16:49:32+01:008. novembra, 2021|Akcie a aktivity|

Združenie spúšťa od septembra akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa už od svojho založenia vytrvalo venuje vzdelávaniu a zvyšovaniu kompetencií kariérových poradcov na Slovensku. Naprieč rokmi sa Združeniu podarilo pripraviť a zrealizovať viacero online i offline vzdelávacích aktivít, z ktorých najznámejšie sú Letná a Zimná škola kariérového poradenstva. Keďže v Združení si dobre uvedomujeme veľký dopyt po [...]

OTVORENÝ LIST K BUDÚCNOSTI ODBORNÝCH PORADENSKÝCH SLUŽIEB V SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI

Situácia OPS vo verejných službách zamestnanosti sa síce v posledných rokoch zlepšovala, ale nikdy nebola dostatočne priaznivá. Problematické bolo najmä zabezpečenie ich plnohodnotného fungovania a rozvoja ich potenciálu. To sa naplno ukázalo aj v aktuálnej krízovej situácii, keďže poskytovanie OPS je od marca 2020 pozastavené bez adekvátnej náhrady a doteraz nie je zrejmé, aká bude [...]

Odborná príprava kariérových poradcov – zistenia z výskumu

C-Course je projekt financovaný z programu ERASMUS + s cieľom vyvinúť e-learningový vzdelávací program pre profesionálov pracujúcich v oblasti kariérového poradenstva. Reaguje na skutočnosť, že v mnohých krajinách sú odborná príprava a profesionálny rozvoj kariérových poradcov obmedzené a nejednotné. Cieľom je vytvoriť online kurz, ktorý umožní všetkým účastníkom kedykoľvek a spôsobom, ktorý zodpovedá ich individuálnym potrebám, [...]

Týždeň kariéry 2020 – kariérové poradenstvo v online svete

Týždeň kariéry je spoločná iniciatíva centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstva a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je zviditeľniť služby kariérového poradenstva na Slovensku a zároveň podporiť nové a inšpiratívne iniciatívy v tejto oblasti. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu a s ňou spojenými sociálnymi reštrikciami bolo ústrednou témou iniciatívy „online poradenstvo“. Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2020 zapojilo 20 organizácií, ktoré [...]