Blog o kariérovom poradenstve

/Blog o kariérovom poradenstve/

Pandémia ako impulz pre inovácie v kariérovom poradenstve na Slovensku

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry už po dvanástykrát ocenili inšpiratívne aktivity a služby v oblasti kariérového poradenstva na Slovensku. Do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2020 sa zapojilo 18 organizácií naprieč celým Slovenskom. Prihlásené príspevky aj tento rok potvrdili, aké rôzne podoby môže mať kariérové poradenstvo – od kariérovej výchovy [...]

IKT technológie pre rozvoj zručností pre riadenie kariéry

Záujem o používanie informačných a komunikačných technológií („IKT“) v kariérovom poradenstve sa datuje od 60. rokov minulého storočia. Súčasná epidémia nám ukázala ich potenciál transformovať oblasť kariérového poradenstva. Tieto nástroje môžu uľahčiť prístup a zvýšiť kapacitu poradenských služieb. Čoraz častejšie sa používajú ako doplnok k existujúcim službám, ale v niektorých prípadoch aj ako alternatíva k [...]

Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (MOVED)

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výstupy z nedávno ukončeného projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (MOVED), ktorý koordinovala Akademia Istropolitana Nova a na ktorom sa podieľalo aj Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Projekt bol realizovaný v rámci OP EVS v priebehu rokov 2018-2020. Vzhľadom na očakávané zmeny v spoločnosti a na trhu práce súvisiace [...]

Predseda ZKPRK Tomáš Šprlák prezidentom FECBOP!

V ruchu pandemických dní a týždňov sme takmer nestihli zaregistrovať, že predsedu nášho Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Tomáša Šprláka účastníci Valného zhromaždenia FECBOP, ktoré sa konalo 2. marca 2020, zvolili za prezidenta tejto medzinárodnej organizácie.

By |2020-06-28T22:33:26+02:0028. júna, 2020|Akcie a aktivity|

Ponuka bezplatných e-kurzov kariérového poradenstva pre stredné školy

Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach, má zaujímavú ponuku pre všetky stredné školy na Slovensku. Dva bezplatné e-learningové kurzy v oblasti kariéry a výberu vysokej školy pre vašich študentov.

Niečo na čítanie v časoch karantény – Indický časopis plánovania kariéry a života

Gideon Arulmani, jedna z najvýraznejších osobností sveta kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, ktorého si mnohí z nás pamätajú aj zo septembrovej konferencie IAEVG v Bratislave, je spolueditorom elektronického (online) časopisu „Indian Journal of Career and Livelihood Planning“ (IJCLP; voľne by som to preložil ako Indický časopis plánovania kariéry a života), ktorý v periodicite 1-krát ročne od r. 2012 vydáva Indian [...]

By |2020-06-15T13:15:18+02:0014. júna, 2020|Akcie a aktivity|

Kariérové poradenstvo poskytované na diaľku

Súčasná neplánovaná situácia spojená s pandémiou COVID-19 predstavuje pre kariérnych poradcov výzvu. Sú postavení pred nečakanú úlohu – zaistiť kontinuitu svojej práce bez možnosti stretávať sa so svojimi klientmi osobne. Novej realite sa dá prispôsobiť poskytovaním poradenstva na diaľku za využitia dostupných komunikačných prostriedkov. Prerušenie zabehnutých praktík môže nakoniec pre poradcov znamenať posun vpred zlepšením si schopností v oblasti poskytovania poradenských služieb za pomoci digitálnych technológií. Kariérové poradenstvo na diaľku má svoje špecifiká.  

By |2020-04-20T11:10:30+02:0017. apríla, 2020|Akcie a aktivity|

Vydaný zborník z Medzinárodnej konferencie IAEVG 2019 v Bratislave

Po mesiacoch príprav a tvrdej práce Štefana Grajcára vydáva Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry zborník príspevkov z Medzinárodnej konferencie IAEVG 2019, ktorá sa konala 11.-13. septembra 2019 v Bratislave. Zborník je v angličtine a obsahuje 47 príspevkov z rôznych oblastí praxe a výskumu kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Prinášame preklad úvodného textu editora [...]

By |2020-04-01T21:24:00+02:001. apríla, 2020|Zo sveta|

Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja spúšťa sieť regionálnych kariérových centier (rozhovor s projektovou koordinátorkou)

Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja spúšťa od roku 2020 projekt, v rámci ktorého vznikne v kraji sieť centier kariérového poradenstva. Prvé takéto centrum už vzniká vo Zvolene a centrá budú postupne zriaďované aj v ďalších mestách kraja. Rozprávali sme sa s Andreou Škultétyovou, koordinátorkou projektu kariérových centier, o úlohe kariérového poradenstva pri regionálnom rozvoji, financovaní, udržateľnosti a [...]

Pozvánka na webinár – Inkluzívne spoločnosti investujú do svojich ľudí

Medzinárodná asociácia pre pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) a sieť Euroguidance pozývajú na webinár, ktorý sa uskutoční v streda, 15. apríla 2020 o 9:00. Sme veľmi poctení, že na tomto prestížnom webinári bude mať aktívne zastúpenie aj naše Združenie. V súvislosti s výročnou konferenciou v r. 2019 výbor IAEVG vydalo Komuniké, v ktorom zdôraznilo význam inkluzívnych [...]