Blog o kariérovom poradenstve

/Blog o kariérovom poradenstve/

Zomrel John Krumboltz, autor teórie sociálneho učenia o kariérovom rozhodovaní

1. mája 2019 nás opustil John. D. Krubmboltz, jedna z najvýznamnejších postáv kariérového poradenstva konca dvadsiateho storočia. Je autorom viacerých teórií a nástrojov z oblasti rozvoja kariéry a kariérového poradenstva, z ktorých najznámejšia je teória sociálneho učenia o kariérovom rozhodovaní. Základným praktickým prínosom jeho teórie je presvedčenie, že úlohou kariérových poradcov je rozširovať príležitosti klientov [...]

By |2019-05-08T12:35:23+02:007. máj, 2019|Zo sveta|

Míting projektu Rominko v Bukurešti: Hľadáme nové cesty kariérového poradenstva pre Rómov

Vďaka môjmu členstvu v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej len ZKPRK) som sa v apríli tohto roku zúčastnila stretnutia partnerov projektu ROMINKO II. v Bukurešti. Ide o  projekt, ktorý sa zameriava na zavedenie francúzskeho modelu Bilancie kompetencií na celonárodnej úrovni pre Grécko, Rumunsko a Maďarsko. ZKPRK je partnerom projektu a aj expertom na danú oblasť [...]

By |2019-05-03T09:16:19+02:001. máj, 2019|Akcie a aktivity|

Dokáže systém ISO 9001 zabezpečiť kvalitu služieb kariérového poradenstva?

Poznámka : Článok aj s referenciami bol pôvodne publikovaný na webovej stránke www.orientamento.it. Autor © Leonardo Evangelista. Zverejnené so súhlasom autora. Nadpisy v texte sú pridané prekladateľom. Auditor: Použili ste procesné manuály dostupné vo vašej továrni? Bill (kanadský oceliar): Vyžaduje si ich ISO. Museli ich vypracovať. To je jediný dôvod, prečo ich máme. Môžem Vás zobrať dole a [...]

Regionálne workshopy pre kariérových poradcov prinesú stretnutia s ocenenými odborníkmi a informácie o portáli Trendyprace.sk

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s firmou Trexima pozýva odbornú verejnosť na sériu praktických workshopov s výhercami a účastníkmi prestížnej súťaže „Národná cena kariérového poradenstva“. Kluby sa budú konať vo viacerých mestách na celom Slovensku, pričom každý klub prinesie praktické ukážky metód, nástrojov a postupov zameraných na rôzne aktuálne témy z oblasti riadenia kariéry: rozvoj talentov, [...]

Školský psychológ na gymnáziu: v dopyte po kariérovom poradenstve nastáva výrazný posun

Róbert Rácz je absolventom psychológie na Prešovskej univerzite (2014) a doplňujúceho pedagogického štúdia (2018), od roku 2015 pôsobí ako školský psychológ a pedagóg na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Je členom Asociácie školských psychológov (AŠP) a Slovenskej asociácie učiteľov psychológie (SAUP). Z pozície školského psychológa sa venuje najmä kariérovému poradenstvu, ale aj otázkam školskej [...]

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch: revolúcia v kariérovom poradenstve sa zatiaľ nekoná (aktualizácia)

Aktualizácia 3. 4. 2019: Po konzultácii s predstaviteľmi ministerstva školstva sme článok aktualizovali o dve informácie:  V texte vychádzame z pracovných verzií nariadení vlády, o ktorých konečnej podobe ešte nebolo rozhodnuté. Prebiehajú diskusie o možnosti kumulovať zníženie základného úväzku učiteľa (výchovného a kariérového poradcu) ako aj o možnosti zmeniť kvalifikačné požiadavky pre kariérového poradcu v [...]

Valné zhromaždenie 2019 prinieslo nové plány a novú Radu ZKPRK

Valné zhromaždenie ZKPRK sa konalo 22.2.2019 v Martine za doteraz najväčšej účasti členskej základne - ďakujeme všetkým za prítomnosť! Ponúklo priestor pre zhodnotenie aktivít za uplynulý rok, skladanie účtov Rady ZKPRK za dvojročné volebné obdobie, ako aj plány na ďalšie roky. Ako sa nám teda darilo napĺňať ciele a poslanie Združenia? Z hľadiska združovania [...]

Ako bolo na Zimnej škole kariérového poradenstva 2019?

Úspech našich Letné školy kariérového poradenstva nás priviedol k tomu, že sme sa rozhodli takéto aktivity robiť častejšie. A tak v dňoch 22. a 23. februára 2019 organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry prvú Zimnú školu kariérového poradenstva. Táto aktivita sa konala v priestoroch firmy K.A.B.A Slovensko v Martine a zúčastnilo sa na [...]

Roadshow Kam na vysokú 2019 priniesla kariérové poradenstvo do šiestich miest

Aj v roku 2019 bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry partnerom a odborným garantom pre kariérové poradenstvo na série výstav "Kam na vysokú". Výstava Kam na vysokú je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej [...]

Veľký pokrok v prístupe k prognózam trhu práce: Trexima chystá prepájanie dát a ďalší rozvoj portálu Trendy práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) spustilo v spolupráci s firmou Trexima webovú stránku trendyprace.sk, na ktorej môžu ľudia nájsť užitočné informácie o jednotlivých študijných odboroch, ako aj prognózy, aké majú šance uplatniť sa na trhu práce po skončení štúdia. Pre verejnosť sú prístupné informácie o uplatnení absolventov z hľadiska výšky mzdy, práce v [...]