Hoci sa vo štvrtok, 14. septembra 2017, pomaly ale iste schyľovalo k búrke, v hoteli Saffron v Bratislave panovala počas celého trvania konferencie slnečná atmosféra. Dobrá pohoda bola spôsobená nielen tým, že organizátori – centrum Euroguidance v Bratislave a SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) vyhlasovali výsledky už 9. ročníka tejto súťaže. Stretli sa tu ľudia, ktorých spája láska a nadšenie ku kariérovému poradenstvu a počas jednotlivých ročníkov sa z nich stali priatelia, známi.

Bol to deň plný informácií, inšpirácií a výmeny skúseností, radosti z uznania a ocenenia tak potrebného pre každého z nás. Organizátori opätovne pripravili prehliadku skvelých príspevkov prihlásených do súťaže a prehliadku inštitúcií, ktoré sa kariérovým poradenstvom zaoberajú. Medzi nimi si účastníci mohli pozrieť aj stánok Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku sa naše Združenie stalo po prvýkrát aj partnerom tejto súťaže.

Súčasťou konferencie boli tri paralelné workshopy s vybranými ocenenými účastníkmi v slovenskej i českej súťaži, Cestou k sebapoznaniu, Cestou k zodpovednosti a samostatnosti a Cestou vzájomnej podpory a výmeny skúseností, počas ktorých mali prebiehať prezentácie, praktické ukážky a diskusie. Mňa najviac oslovil posledný workshop s témou Cestou vzájomnej podpory a výmeny skúseností, do ktorého boli zaradené ocenené príspevky:

  • Michaely Nagyovej z Gymnázia Ivana Kupca – komplexný program profesijnej orientácie „S chuťou do práce“ – určený žiakom prvého ročníka prostredníctvom ktorého objavovali, uvedomovali si a identifikovali vlastné kvality, zručnosti a kompetencie,
  • Alexandry Kello zo spoločnosti in in s.r.o. „Naštartujte sa do práce – jeho ambíciou je pripraviť mamičky na návrat na trh práce, dodať im odvahu a zvýšiť sebavedomie podpornými nástrojmi sebaprezentácie a komunikácie,
  • Michaely Houdovej a Petry Chaloupkovej z kontaktného pracoviska Děčín, Úradu práce ČR, Krajskej pobočky Ústí nad Labem aktivita „Lonští deváťáci letošním deváťakum“, odovzdanie skúseností žiakov prvých ročníkov SŠ deviatakom osobnými stretnutiami, ale i v podobe vytlačených plagátov a brožúrky s odkazmi.

Na chvíľku som sa stala tými, pre ktorých vznikli tieto nádherné projekty, bola som vtiahnutá do emócií, ktoré sa spájali s ich tvorbou a realizáciou a smutná z toho, že nemôžem zažiť na vlastnej koži celé toto radostné objavovanie a uvedomovanie na ceste k vytváraniu spokojného osobného a pracovného života.

Kto sú víťazi tohtoročnej súťaže Národná cena kariérového poradenstva? Cenu si podľa odbornej medzirezortnej poroty zaslúžili nasledovné príspevky:

  • Tomáš Macko a Ján Smolka: Zážitkový kurz osobnostného rozvoja
  • in in s.r.o.: Naštartujte sa do práce
  • K.A.B.A. Slovensko – Ing. Mária Kubišová: Kurz Bilancie Kompetencií
  • Zuzana Machová: Moje budúce povolanie
  • ÚPSVaR Banská Štiavnica: Bilancia kompetencií v praxi služieb zamestnanosti (prieskumná správa – súbor kazuistík)
  • Gymnázium Ivana Kupca: Program profesijnej orientácie „S chuťou do práce!“

Ocenenia odovzdalo aj Združenie pre kariérové poradenstvo a kariérový rozvoj, ktoré bolo tento rok partnerom súťaže. Z rúk predsedu združenia Tomáša Šprláka prijali cenu Tomáš Macko a Ján Smolka za Zážitkový kurz osobnostného rozvoja. Čestné uznanie získalo Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Trenčín: „Moja životná cesta II“. S víťazmi bude Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizovať začiatkom roka 2018 regionálne workshopy, aby sa príklady dobre praxe šírili čo najďalej.

Všetky informácie o 9. ročníku Národnej ceny Kariérového poradenstva nájdete na stránke centra Euroguidance Slovensko.