V týchto dňoch sme spustili aktualizovanú verziu webovej stránky Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry – dlho oznamovaná “klientska zóna” stránky je konečne tu! Prečo sme sa na to podujali? Impulzom k aktualizácii nášho webu vyplynul z našich stanov, v ktorých sa píše: „Cieľom Združenia je (…) šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života.“ Základná otázka, ktoré sme si kládli, bola nasledovná: Akým spôsobom môžeme prispieť k tomu, aby sa kariérové poradenstvo dostalo k čo najviac ľuďom? Bolo nám jasné, že slovenská komunita kariérového poradenstva je príliš malá na to, aby sme sa mohli uspokojiť s občasným publikovaním odborných článkov. Je síce dôležité budovať profesijnú identitu a zvyšovať odbornosť kariérových poradcov na Slovensku, k šíreniu povedomia o kariérovom poradenstve musíme ale vyjsť z našej odbornej záhumienky a priblížiť sa ľuďom, ktorí kariérové poradenstvo potrebujú. Veď podľa posledného prieskumu Eurostat má len 25% Európanov skúsenosť s kariérovým poradenstvom a na Slovensku bude toto číslo pravdepodobne oveľa menšie. Druhým impulzom bola veľká energia časti členov Združenia, ktorí sa venujú poskytovaniu kariérového poradenstva na komerčnej báze: ich očakávania ohľadom prínosov členstva v Združení nás primäli k rozšíreniu nášho premýšľania mimo akademickú a odbornú sféru a k silnému zameraniu sa na potenciálnych klientov.

Nová úvodná stránka www.rozvojkariery.sk

Prvé reflexie k štruktúre „klientskej zóny“ webstránky sa objavili v apríli na stretnutí „komerčnej sekcie“ Združenia. Z týchto úvah vyšla súčasná štruktúra webstránky, ktorá spočíva v nasledovných pilieroch:

Úvodný rozdeľovník („rázcestie“), ktorý umožňuje zacielenie obsahu pre nasledovné cieľové skupiny:

Sekcie “klientskej zóny” webstránky podľa jednotlivých cieľových skupín

Zoznam poradcov, ktorí umožňuje záujemcom o kariérové poradenstvo nájsť poradcu priamo vo svojom regióne:

Zoznam kariérových poradcov

Jednotlivé sekcie webstránky sú štruktúrované nasledovne:

  • Krátka informácia o prínose kariérového poradenstva, formulovaná podľa životných okolností konkrétnej cieľovej skupiny,
  • Štatistické informácie, ktoré zdôrazňujú dôležitosť kariérového poradenstva,
  • Kedy využiť kariérové poradenstvo – prehľad rôznych životných situácií, v ktorých je možné využiť kariérové poradenstvo,
  • „Ako začať?“ – samoobslužná zóna, ktorá každej cieľovej skupine ponúka niekoľko aktivít umožňujúce zažiť proces kariérového poradenstva. V spolupráci s oddelením poradenstva a vzdelávania slovenských úradov práce ponúkame klientom na stiahnutie ukážky efektívnych metód kariérového poradenstva, ktoré im umožnia zistiť ich motivácie, záujmy, silné stránky, zručnosti. Okrem toho klientom prinášame výber užitočných webstránok a informačných zdrojov, ktoré im pomôžu pri navigácii v ich kariére.

Jednoduchá samoobslužná zóna webstránky, ktorá umožňuje návštevníkovi “ochutnať” niekoľko aktivít kariérového poradenstva.

  • Kam za kariérovým poradenstvom? Zoznam najbližších udalostí, na ktorých je možné využiť služby kariérového poradenstva, ako aj výrazný odkaz na zoznam kariérových poradcov – členov Združenia
  • Svedectvá a referencie klientov, ktorí prešli kariérovým poradenstvom.

Okrem týchto funkcií sme rozšírili možnosti správy profilu členov Združenia. Títo majú možnosť na stránke zverejniť svoj profil v zozname poradcov, pridávať udalosti do kalendára aktivít, prepojiť ich so svojim účtom, písať blogové príspevky na stránke a mnoho ďalších.

So spustením novej verzie webových stránok sme naplánovali aj komunikačnú kampaň na sociálnych sieťach a sériu novembrových ochutnávkových workshopov pre širokú verejnosť. Veríme, že aj nový web nášho Združenia prispeje k šíreniu povedomia o kariérovom poradenstve na Slovensku.