V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj OZ Mareena. „Z našich skúseností a informácií od cudzincov žijúcich na Slovensku vyplývalo, že cudzinci majú častokrát problém uplatniť sa na slovenskom trhu práce v rovnakej profesijnej oblasti, v ktorej pracovali vo svojej domovskej krajine. Preto sme sa rozhodli, že pre týchto ľudí pripravíme program kariérneho poradenstva, v ktorom získajú praktické informácie o slovenskom pracovnom trhu a zároveň budú mať možnosť prekonať obavy z vystupovania pred inými ľuďmi, zlepšia si svoje komunikačné zručnosti a zároveň získajú viac sebavedomia.“, hovorí manažérka programu Katarína Levčíková. Svojím obsahom a zameraním je tento program jediným svojho druhu na Slovensku.

„Za najväčší úspech teda vlastne pokladám samotný proces tvorby a realizovania programu. Mali sme k tomu tých najlepších spoluhráčov – našich klientov. Po každom stretnutí som nevychádzala z údivu z ich otvorenosti, ochoty ísť do hĺbky a poctivosti pri skúmaní vlastných zdrojov, zručností a možností.“, pokračuje Katarína Levčíková.

Častým problémom, s ktorým sa cudzinci na Slovensku stretávajú je jazyková bariéra, problém s uznaním dosiahnutého vzdelania, nemožnosť uplatniť sa v profesijnej oblasti, v ktorej majú skúsenosti z domova a pod. „Všetci to boli dospelí ľudia, s vlastnou históriou a skúsenosťami a v čase realizovania programu aj s mnohými povinnosťami – či už pracovnými, rodinnými a ďalšími. Hoci nemali voľného času nazvyš a prichádzali na stretnutia často unavení, ich odhodlanie zapájať sa a získať z programu čo najviac, bolo veľmi motivujúce a inšpirujúce.“, pokračuje jedna z lektoriek kurzu.

Program je kombináciou skupinových a individuálnych stretnutí, počas ktorých získajú účastníci praktické informácie o pracovnom trhu na Slovensku, konzultácie k životopisu a pracovným pohovorom, spätnú väzbu, posilnia si prezentačné zručnosti, zamerajú sa na seba spoznávanie, osobnostný a kariérny rozvoj. Po skončení kurzu kariérového poradenstva sa môžu jeho absolventi prihlásiť do Mentoringového programu, ktorý nadväzuje na kurz kariérového poradenstva a prepája expertných dobrovoľníkov zo Slovenska s cudzincami, ktorí chcú naplniť svoje profesijné ciele, zmeniť kariérne zameranie alebo rozbehnúť vlastné podnikanie.

„Pamätám si, ako sa mi krátko po ukončení prvého kola programu ozvala prostredníctvom sociálnej siete jedna klientka, aby mi povedala, že sa jej podarilo založiť vlastný biznis a už dostala aj prvú zákazku. Veľmi som sa tešila z úspechu, ako aj z toho, že ostávame v kontakte, hoci program oficiálne skončil. Viem, že ďalšie zákazky už nešli získať tak ľahko a jej cesta naďalej nie je jednoduchá. Na našom poslednom stretnutí po zhruba pol roku však bola naďalej plná nádeje a optimizmu.“, uzatvára lektorka kurzu.

Ak sa vám príspevok OZ Mareena páči, dajte mu svoj hlas.