/Novinky

TREND: “Spackaný projekt” CVANU – odborná komunita očakáva odpovede a vyvodenie zodpovednosti v NÚCŽV

By |2017-08-05T18:26:33+02:001. jún, 2017|Novinky|

Explozívne informácie o o stave preverovania projektu "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce" prináša v aktuálnom čísle týždenník TREND (Zbytočné kurzy za milióny z eurofondov štát utajuje). Prinášame z neho krátky úryvok a vyhlásenie Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry: "Právnička Zuzana Štrbíková a jej tím z ústavu [...]

Predstavili Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

By |2017-03-21T09:12:57+02:0021. marec, 2017|Novinky|

Ministerstvo školstva pred niekoľkými dňami predstavilo verejnosti Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (ďalej len „Národný program RVV“), ktorému jeho autori dali názov „Učiace sa Slovensko“. Jeho tvorcami je tím renomovaných odborníkov pôsobiacich na rôznych pozíciách v rôznych oblastiach výchovy a vzdelávania – uvádzame ich tu v abecednom poradí a bez titulov: Vladimír Burjan, riaditeľ firmy EXAM testing, vydavateľ a šéfredaktor časopisu [...]

Predstavujeme oficiálne logo člena ZKPRK

By |2017-07-25T13:10:16+02:0015. marec, 2017|Novinky|

Členstvo v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry prináša mnohé výhody: zverejnenie profilu na stránke www.rozvojkariery.sk prístup k neverejným zdrojom o kariérovom poradenstve pravidelný newsletter (štvrťročne) možnosť prispievať blogmi na stránke www.rozvojkariery.sk možnosť sieťovania prostredníctvom webovej stránky a sociálnych médií zvýhodnená účasť na podujatiach ZKPRK zľavy na akcie/workshopy v oblasti kariérového poradenstva možnosť účasti [...]

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa stalo členom IAEVG

By |2017-07-25T13:10:16+02:009. marec, 2017|Novinky|

Od 1. marca 2017 je naše Združenie riadnym členom Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG), snáď najstaršej medzinárodnej organizácie združujúcej individuálnych i kolektívnych členov z viac ako 60 krajín zo všetkých kontinentov, ktorí sa takým či onakým spôsobom zaoberajú študijným a profesijným poradenstvom, teda tým, čo dnes najčastejšie nazývame kariérovým poradenstvom. [...]

Darujte 2% dane Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

By |2017-02-08T10:09:02+02:0030. január, 2017|Novinky|

Chceme, aby mal na Slovensku každý človek pri výbere alebo zmene povolania možnosť obrátiť sa na niekoho, kto mu dokáže odborne poradiť a poskytnúť podporu pri rozhodovaní sa. Kariérové poradenstvo sa týka žiakov pri výbere štúdia, nezamestnaných, ktorí si hľadajú nové pracovné uplatnenie alebo rekvalifikačný kurz, ale aj zamestnancov, ktorí uvažujú o zmene profesie. Táto [...]

Vyšlo nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (10/2016)

By |2017-07-25T13:10:17+02:0010. január, 2017|Novinky|

Časopis “Kariérové poradenstvo v teórii a praxi” snáď ľuďom z odboru netreba predstavovať: ide o jedinú periodickú publikáciu zameranú výlučne na oblasť kariérového poradenstva na Slovensku aj v Čechách. Vydáva ho centrum Euroguidance a odborné články a príspevky domácich autorov sú recenzované redakčnou radou, zloženou tými odborne “najpodkutejšími”, čo doma máme. Časopis vychádza elektronicky dvakrát ročne [...]

Druhá publikácia siete NICE: Európsky štandard povolania pre vzdelávanie v oblasti kariérového poradenstva

By |2017-08-05T20:22:28+02:0018. november, 2016|Novinky, O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Európski občania sú vo svojom kariérovom rozvoji konfrontovaní s čoraz komplexnejšími výzvami. Počas vlastnej životnej dráhy musia vykonať dôležité rozhodnutia o vlastnom vzdelávaní a zamestnaní, ktoré výrazne ovplyvňujú ich budúcnosť. Potrebujeme kompetentných poradcov, ktorí budú občanov v tomto procese sprevádzať a podporovať. Ale kto sú títo odborníci? Aké musia mať zručnosti? Ako ich kvalitne vzdelávať? [...]

Učiace sa Slovensko… aké miesto pre poradenstvo v novom školstve?

By |2016-10-28T21:52:13+02:0027. október, 2016|Novinky|

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu, ktoré už od volieb hovorí o najväčšej doterajšej reforme školského systému v posledných dňoch na svojej webovej stránke zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Minister školstva Peter Plavčan sa rozhodol sprístupniť materiál už v procese jeho tvorby a predstaviť odbornej verejnosti základný rámec pripravovaných zmien v oblasti [...]

Otvorený list Asociácie výchovných poradcov ministrovi školstva

By |2016-09-29T23:27:34+02:0029. september, 2016|Novinky|

Asociácia výchovných poradcov sa rozhodla verejne vyzvať ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana k spolupráci na reformovaní jednej z dôležitých a dlhodobo neriešených oblastí školstva – kariérovej výchovy a poradenstva. Napriek našej neustálej ochote spolupracovať na novom systémovom opatrení, ktoré by konečne začalo plnohodnotne riešiť problematiku detí súvisiacu s voľbou povolania, inklúziou detí [...]

Vyšlo nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (9/2016)

By |2017-07-25T13:10:18+02:0015. september, 2016|Novinky|

Časopis "Kariérové poradenstvo v teórii a praxi" snáď ľuďom z oboru netreba predstavovať: jedná sa o jedinú publikáciu zameranú výlučne na oblasť kariérového poradenstva na Slovensku aj v Čechách. Vydáva ho centrum Euroguidance a odborné články a príspevky domácich autorov sú recenzované redakčnou radou, zloženou tými odborne "najpodkutejšími", čo doma máme. Časopis vychádza elektronicky dvakrát [...]